??????? ????????

??????? ????????

Δήμος Ηράκλειας
 
23253 50105

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών
 
23250 28262

Κέντρο Προώθησης Οικοτουρισμού Λιθοτόπου
 
23250 41116

Κέντρο πληροφόρησης υγροτόπου Κερκίνης
 
23270 28004-5

Κέντρο Υγείας Ηράκλειας
 
23250 22222

Κέντρο Υγείας Στρυμονικού
 
23213 53000

Κ.Τ.Ε.Λ.
 
23250 22211

Ταξί
 
23250 22511

Αστυνομικό τμήμα
 
23250 22100

Πυροσβεστική υπηρεσία
 
23230 25200

ΔΕΥΑΗ
 
23250 28150

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηράκλειας
 
23250 28988

ΕΛΤΑ
 
23250 22795

Υποθηκοφυλακείο
 
23250 25333

Κτηνιατρείο αγροτικό
 

23250 22254, 28105

Εθνική Τράπεζα
 
23250 22877

Αγροτική Τράπεζα
 
23250 22581

Εμπορική Τράπεζα
 
23250 22748

Τράπεζα Πειραιώς
 
23250 23434

Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών
 
23250 25040