???????????

???????????

Δήμος Ηράκλειας

Πλ. Μπακογιάννη 2

Ηράκλεια Σερρών

ΤΚ 624 00

Τηλ. +30 2325 3 50105

Φαξ +30 2325 3 50159

www.dimosiraklias.gr

info@dimosiraklias.gr